MEP CAMP หมวดอังกฤษ

30ภาษาต่างประเทศ จัดติวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-Net

30ครูอาทิตยาได้รับทุนจากทางสหรัฐอเมริกา 1 ใน 4 ของประเทศไทย

29เป็นประธานเปิดค่ายภาษาฝรั่งเศส ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ รีสอร์ท

29คณะครู และ นักเรียน MEP ซักซ้อมการแข่งขัน และเตรียมความพร้อม EPMEP Open House 2016

29-31 ศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ

29 ติวโอเนต ม.6

28 ติว o-net ม.3

27โครงการติวเข้มเพิ่มศักยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

26 ครูเกาหลีกลับประเทศ

25การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

25-29 ค่ายเตรียมความพร้อม IEP Intensive Summer Course for MEP students' program

25 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบ DELF ฝรั่งเศส

24 มอบเกียรติบัตร delf A1A2

24 นักเรียนซ้อมละคร ต่างประเทศ

23 มอบเกียรติบัตรอังกฤษ

ติววิชาภาษาอังกฤษ โดยครูอาทิตยา

การทดสอบ ทดลองเครื่องมือ (Tryout) สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการสอบวัดมาตรฐานยุโรปภาษาฝรั่งเศส นร.ภาคอีสาน

อัดวีดีโอการพูดสนทรพจน์ภาษาเกาหลี

อบรมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบ สาระภาษาต่างประเทศ

ผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวฝรั่งเศส โครงการจาก สพฐ

ติวO_net ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3ทุกวันพฤหัส 14.30_16.20

งานพัสดุตรวจรับห้อง sound lab ภาษาต่างประเทศ

ความก้าวหน้าห้องปฏิบัติการทางภาษา

สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมเยาวชน Youth Forum ครั้งที่ 60 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นายภานุวัฒน์ เฉลิมหมู่ ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ 2

รับสมัครวันแรกประเภทห้องเรียนวิทย์ฯคณิต mep iep ม1 ม4

สค นี้ มี 2 กิจกรรมสำหรับ MEP ค่ะ อบรมรายงานข่าว junior reporter ที่บุรีรัมย์ และ อบรม CEFR ที่สุรินทร์

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่

MEP English & Kinship Camp 2016, 18-20 January 2016 at The Moment Villa, Rayong

ต้อนรับครูใหม่ เอกคอมฯ และต่างประเทศ

นักเรียน สตรีชัยภูมิ ห้องเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส..ลงนามถวายพระพร

ท่านผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวเกาหลีและครูชาวฝรั่งเศส. และมอบเกียรติบัตร. นร. เข้าค่าย MEP

แข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษทั้ง ม.ต้น ม.ปลาย ระดับจังหวัด ได้ไปต่อทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย

การทดสอบภาษาอังกฤษนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP โดยใช้แบบทดสอบ Oxford Online Placement Test

แนะนำครูต่างชาติ

ครูต่างชาติ จัดกิจกรรม morning english

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส โดยนักเรียนแผนการเรียนสายศิลป์ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส

IEP English Camp 2016 ณ ภูเรือ จังหวัดเลย

กิจกรรมค่ายMEPสัมพันธ์

รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ


กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ร่วมการแข่งขัน ม.ปลายได้ที่ 1 ม.ต้นได้ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ

ติวสอบ online placement test ให้นักเรียนห้อง MEP

มอบโล่ อังกฤษสู่ชุมชน

งาน open house

นางสาววิภาษณีย์ สมนาแซง จากการประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ครูฝรั่งเศสอำลาคณะผู้บริหารก่อนกลับประเทศฝรั่งเศสค

ประชุมเตรียมความพร้อมงาน open house

เตรียมงาน open house

ครูชาวต่างชาติ ผู้ช่วยสอนฝรั่งเศสเข้าพบผู้บริหาร